Požár

21.05.2013 00:20

Jednotka byla povolána k požáru stromu v Dolních Kounicích. Jednalo se o větev spadenou do drátů el. vedení, která začala hořet. Větev byla uhašena a místo předáno pracovníkům firmy E-on. Další jednotka PS Ivančice.