Požár

01.03.2022 18:54

Jednotka zasahovala u požáru trávy v lese v katastru Moravských Bránic, lokalita Karlov