Požár

18.06.2023 12:34

Požár zemědělského odpadu a přívěsu, uhašeno pomocí vodních proudů. Během zásahu byla jednotka odvolána na požár lesního porostu o rozloze 50x100m u obce Hlína.