Technická pomoc

17.12.2015 13:10

Odstranění ulomené větve stromu z komunikace na Karlově, Dolní Kounice