Technická pomoc

20.08.2017 04:45

Jednotka odstranila spadlý strom přes komunikaci na Karlovské ulici v Dolních Kounicích