Technická pomoc

27.07.2018 19:27

Jednotka povolána k odstranění spadlého stromu z komunikace u Trboušan