Dojezdová mapa   


 

                                                                             zobrazit na nové stránce


 

Zařazení obcí podle poplachových stupňů a barevného značení na mapě.  


 

1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
Dolní Kounice Alexovice Budkovice
Hlína Bratčice Hrubšice
Moravské Bránice Ivančice Kratochvilka
Nové Bránice Loděnice Ledce
Pravlov Medlov Letkovice
Silůvky Mělčany Nová Ves
Šumice Němčice Oslavany
Trboušany Němčičky Padochov
Cvčovice Ořechov Řeznovice
Kupařovice Prštice Smolín u Pohořelic
Malešovice Radostice Sobotovice
Odrovice Kubšice (ZN) Syrovice
Jezeřany-Maršovice (ZN) Olbramovice (ZN) Mirolav-Kašenec (ZN)
  Vedrovice (ZN) Rokytná (ZN)
    Suchohrdly u Miroslavi (ZN)


 

 Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany (dále již jen „JPO“) rozdělují do kategorií se stanovením potřebné doby dojezdu na místo zásahu v závislosti na vzdálenosti takto:

1) JPO s územní působností na výzvu operačního a informačního střediska Hasičského

záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „územně příslušné operační středisko“) provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány. Jde o tyto jednotky:

    a) JPO I – jednotka požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS kraje“), s územní působností do 20 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 15 až 20 km.
    b) JPO II – jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km.
    c) JPO III – jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km. Do této kategorie spadá naše jednotka SDH Dolní Kounice.

2) JPO s místní působností plní úkoly v místě příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, popřípadě na výzvu územně příslušného operačního střediska zabezpečují vyslání speciální požární techniky zpravidla na základě uzavřené písemné dohody, v tomto případě však zřizovatel definuje podmínky zajištění požární ochrany v místě působnosti po dobu nepřítomnosti jednotky.

    a) JPO IV – jednotka požární ochrany hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, poskytuje speciální požární techniku na výzvu územně příslušného operačního střediska, zajišťuje výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu
    b) JPO V – jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost je 3,5 až 5km.
    c) JPO VI – jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, poskytuje speciální požární techniku na výzvu územně příslušného operačního střediska, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu.


 

I. stupeň (malý případ)

·zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)

·pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I

·jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby

·při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ

II. stupeň (střední případ)

·zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO

·při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba

·jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob

·zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ

·v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)

III. stupeň (velký případ)

·zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO

·povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů

·jedná se o události, kdy je ohroženo několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob

·zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu

·operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS

IV. stupeň (zvláštní stupeň – katastrofa)

·zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO

·jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob

·řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ

·v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS

·v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů

·je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů