1) 20. ledna - Technická pomoc, odstranění stromu hrozícího pádem na veřejné prostranství, Dolní Kounice Masarykovo nám

2) 3. února - Technická pomoc, odstranění stromu z komunikace, Pravlov