2002

11. ledna - Požár kůlny v Nových Bránicích.

09. dubna - Požár stodoly v Trboušanech.

07. - 15. srpna - Pohotovost při povodni.

27. srpna - Požár domu v Nových Bránicích.

04. září - Požár ve firmě EKOTEX v Ivančicích.

28. listopadu - Zajištění střechy kostela v Dol.Kounicích.

20. lietopadu - Požár prodejny v Ivančicích.