2010

09. ledna – Odklízení sněhu ze střechy obytné části kulturního domu - foto

19. února – Odstranění sněhových převisů ze střechy základní školy

19. března – Požár skládky odpadu v areálu bývalého statku v Malešovicích

24. dubna – Požár trávy v Moravských Bránicích

29. května – Ostřikování komunikace v Nových Bránicích po večerní bouřce

Odpoledne byli hasiči povoláni na Komenského ulici, kde spadl k silnici kus kamenné zdi. Nešlo zde o ohrožení osob ani majetku, proto byl ve spolupráci s členy HZS Ivančice prostor obehnán páskou.

Z Komenského ulice byli hasiči odvoláni k dalšímu sesuvu, tentokrát na Karlovskou ulici. Ve dvoře domu se sesul hliněný břeh a zasypal celý dvůr. Ani zde hasiči nemají kompetenci zasahovat, situaci si musí vyřešit majitel domu s majitelem sousedního pozemku

31. května – Hasiči opět povoláni ke spadlé zídce na ulici Komenského. Majitel požadoval od města nápravu situace. Bylo mu důrazně řečeno, že zídka stojí na jeho pozemku a náprava situace je pouze jeho věcí

03. června – Dlouhotrvající deště rozvodnily řeky na Moravě a ve Slezsku. Řeka Svratka ve Vojkovicích u Židlochovic hrozila vylitím z koryta. Jednotky povolané z celého okolí plnily pytle s pískem k vytvoření hráze a naše jednotka byla povolána k vystřídání

18. června – Jednotky vyjely k nahlášenému požáru domu v Odrovicích, šlo o planý poplach

01. srpna – Naše jednotka společně s SDH Bratčice a HZS Ivančice a Pohořelice vyjela k nahlášenému podezřelému kouři na ulici Benátky za bývalou cihelnou. Po průzkumu bylo zjištěno, že jde pouze o neohlášené pálení klestí

01. září – Požár balíkového stohu slámy v Nových Bránicích - foto ZDE

03. září – Čerpání vody z ubytovací části kulturního domu v Dolních Kounicích

10. září – Požár domu v Pravlově

11. října – Požár traktoru na silnici u Mělčan směrem do Bratčic