Přihláška a propozice

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Kounicích pořádá 47. ročník soutěže O putovní proudnici a putovní pohár pro ženy.

Soutěž se koná v sobotu 8 září 2018 na fotbalovém hřišti  pod zámkem v Dolních Kounicích.

Program soutěže:

Příjezd soutěžních družstev:                                               do        13 30 hodin

Zahájení:                                                                                 od        14 00 hodin

Soutěžní kategorie jsou: Muži, Ženy a Veteráni (senioři) nad 35 let.

U kategorie veteránů mohou nastoupit 2 soutěžící mladší 35 let avšak starší než 30 let.

Soutěžit se bude v požárním útoku na 2B pro všechny kategorie.

Sportovní hadice jsou povoleny:  B 65 mm, C 42 mm

Soutěž proběhne za každého počasí.

Startování a měření času:

Startovat se bude výstřelem ze startovací pistole. Sražením posledního terče příslušným proudem bude ukončen požární útok a zastaven čas.

Po ukončení soutěže proběhne finále :  Nejlepších 5 družstev mužů postupuje do finále o sud piva.

Velitel soutěžního družstva zaplatí při presenci startovné ve výši 150,- Kč za jedno družstvo. Putovní proudnice i putovní pohár pro ženy je trvalým majetkem SDH Dolní Kounice. Vítězové  jsou povinni je vrátit našemu sboru nejpozději do 10. května 2019.

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Kounicích se těší na Vaši účast.

Po dobu trvání soutěže je v našem bufetu připraven bohatý výběr občerstvení.

Rezervace startovního pořadí je možné zde

 

Přihlášky zasílejte na adresu: SDH Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, nebo na E-mailovou adresu sdhdolnikounice@sdhdolnikounice.cz