Soutěže v Dolních Kounicích

K novým formám práce hasičů patří organizace a účast na soutěžích v požárním sportu. Tato stránka popisuje celou historii domácí soutěže, od jejího vzniku až po současnost.

1951 - 1955

První soutěž v našem městě se konala roku 1951 pod názvem: O putovní plaketu

I. Okrsková soutěž o putovní cenu Požárního sboru Dolních Kounic.

Průběh soutěže: Konala se pravděpodobně na přelomu léta a podzimu, neboť na dobových fotografiích je v pozadí soutěžících budova nově postavené hasičské zbrojnice slavnostně předané 7.a 8. července 1951.Výstroj – Pracovní stejnokroj, boty gumové holeně, přilba ocelová, požárnický opasek se závěsníkem (karabinou).Nástup družstva skládajícího se ze tříčlenné hlídky na nádvoří požární zbrojnice. Start před kostelem (Pozn.-dnes před sochou Sv Jana Nepomuckého) a běží Farní ulicí k řece, kde je připravena loďka do které naskočí. Pomocí vesel se dopraví pod most, po lanovém žebři vyšplhají na most. (Pozn.- jednalo se o provizorní most dřevěný, postavený po skončení II. sv. války na původních pilířích po mostu vyhozeném německou armádou při osvobozování města. Současný most byl uveden do provozu roku 1959). Na náměstí utvoří přívodní vedení, uloží koš do vyznačeného vodního zdroje, uváží lanka na koš a stroj, utvoří dopravní vedení, natáhnou a položí na zem. Běží přes náměstí ke zbrojnici a cestou překonávají překážku – břevno 80 cm vysoké. Ve zbrojnici vylezou po pevném žebři uvnitř leziště věže do prvního poschodí, kde je připraveno záchranné lano. Po něm se spustí a pokračují uličkou mezi č.p.66 (městský úřad) a č.p.68 (dnes potraviny). Na náměstí překonají 160 cm vysokou překážku a dobíhají k cíli v místech startu.První místo v tomto úvodním ročníku obsadila hlídka Dolních Kounic ve složení Stanislav Procházka, František Puttner, Eduard Bartoš.

1952 – vítěz Moravské Bránice

1953 – vítěz Dolní Kounice

1954 – vítěz Dolní Kounice

1955 – vítěz Dolní Kounice

Soutěže se takto konaly do roku 1955, od roku 1957 byly nahrazeny Celostátní soutěží požárních družstev na hřišti pod zámkem.

1957 - 1958

V pravidlech CSPD – Celostátní soutěže požárních družstev je uvedeno, že počet členů soutěžního družstva je stanoven na devět. Členové jsou označeni číslem od 1 do 6, S = strojník, Z = zástupce velitele družstva, V = velitel družstva. Každý má svůj vymezený úkol.

23. června 1957: Soutěž se konala na fotbalovém hřišti pod zámkem. Jednalo se o I. okrskové kolo. Počasí nepřálo, bylo deštivo a terén silně blátivý. Přes nepříznivé podmínky se všechna místní družstva probojovala do II. okrskového kola

22.června 1958: I. Okrskové kolo CSPD na fotbalovém hřišti pod zámkem. Jednotlivé disciplíny jsou bodovány, vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. Např. dorostenci dosáhli počtu 550 bodů. Žákyně skončily druhé, dorost a žáci zvítězili

1960

26. června 1960: Soutěž požárních družstev se konala v rámci Oslav 40. výročí založení Českého hasičského sboru. Žáci a žákyně se předvedli na soutěži na Masarykově náměstí, muži provedli požární útok – aplikační cvičení na provozovnu kamenolomu.

1970

Sedmdesátá léta dvacátého století jsou ve znamení rostoucích úspěchů dolnokounických hasičů na sportovních kolbištích. Zvyšuje se počet navštívených soutěží v blízkém okolí i vzdálených místech – např. roku 1970 to byly Valtice, Brno, Šitbořice, Kuřim, Šenkovice, Zohor, Rousínov, Bruntál a nejdále Rýmařov na Bruntálsku.V osmi z těchto devíti soutěží se družstvo mužů umístilo do třetího místa, což svědčí nejen o mimořádné výkonnosti, ale je i důkazem sehrané party lidí.Absence místní soutěže, pořádané naposled roku 1960, zaměstnávala mysl členů hasičského sboru. K padesátému výročí založení Českého požárního sboru byla proto naplánována soutěž požárních družstev, přes dokonalou přípravu se však bohužel z neznámých příčin neuskutečnila (osobně se domnívám že se přihlásil malý počet družstev-pozn. autora). Přesto máme díky zachovaným dokumentům možnost její průběh zrekonstruovat. Kombinuje soutěže z padesátých let ( jistá podobnost se nabízí s programem soutěže z roku 1951) se současnými pravidly. Český svaz požární ochrany místní požární sbor Dolní Kounice pořádá pod záštitou místního národního výboru Dolní Kounice a za spolupráce okresního výboru ČSPO Brno – venkov soutěž požárních družstev.Tato soutěž je součástí oslav 50 – tého výročí založení Českého požárního sboru v Dolních Kounicích a koná se 28. června 1970 v 9.00 dopoledne . Soutěž se koná na veřejném prostranství na chodníku, na řece a na vozovkách za stálého provozu, který bude řízen pomocnou stráží Veřejné bezpečnosti. Chodníky a vozovka je dlažba, okolí řeky je rozbahněné.

Výstroj a výzbroj: Pracovní stejnokroj modrý, boty gumové holeně, nebo šněrovací boty a spinky, přilba ocelová, požárnický opasek se závěsníkem.

Nářadí a překážky: Vysoká přehrada 160 cm, nízké břevno, myšelovka 6 m dlouhá, loďka, lanový žebř, stroj PS 8, tři díly savic, koš, tři kusy klíčů, ventilové a záchytné lano, rozdělovač, 1 hadice B 20 m, 2 hadice C 20 m, 2 proudnice C, záchranné lano. Potřebné nářadí bude pro všechna družstva stejná a budou je připravovat členové MPS (místního požárního sboru – pozn. autora), soutěžní družstvo si nářadí jen překontroluje. Lodici na určené místo přepraví záchranná služba na řece. Záchranné lano bude vždy pro každé družstvo vyměněno.

Průběh soutěže: Družstvo nastoupí na nádvoří požární zbrojnice odkud po ohlášení se rozejdena jednotlivá stanoviště – č. 1, 2, 3 na náměstí ke startu, S + č. 4, 5, 6 na most a při cestě si překontrolují nářadí pro požární útok, V + Z na chodník u vjezdu na nádvořípožární zbrojnice. Po ukončení soutěže předcházejícího družstva dá rozhodčí povel, načež starter a časoměřiči zahájí soutěž.

Č. 1, 2, 3 vyběhnou a překonají 160 cm vysokou překážku a běží k řece, kde je připravena loďka na kterou dvě čísla nasednou a třetí číslo tuto od břehu odrazí a naskočí. Pomocí vesel se dopraví pod most a po lanovém žebři vystoupí na most a běží na konec mostu ( loďku nechají na řece bez dozoru, tuto přepraví záchranná služba). Po doběhnutí všech čísel a předání štafety vyběhne č. 4, 5, 6, S na náměstí kde je připraven stroj PS 8, tři savice, koš, záchytné lano, ventilové lano, tři klíče, 1 B hadice, 2 C hadice, rozdělovač a dvě proudnice C.

Č. 4, 5, 6, S utvoří přívodní vedení, koš uloží do vyznačeného vodního zdroje, uváží lanka na koš a stroj, utvoří dopravní vedení, jedna B hadice, rozdělovač první a druhý proud jedna C hadice s proudnicí, natáhnou a položí na zem, běží k vjezdu kde je připraven V a Z, kteří po doběhnutí všech členů a předání štafety běží směrem ke zbrojnici, přeskočí břevno 80 cm vysoké a vylezou po pevném žebři uvnitř leziště do prvního poschodí, kde je připraveno záchranné lano. Po něm se spustí Z a velitel za ním, oba pak zdolají myšelovku a běží do cíle na náměstí, kde byl start.

Č. 1 provede kontrolu požárního útoku s rozhodčím, který potvrdí podpisem ztrátové body a tuto tabulku předá č. 1. Ten ji odevzdá u startu kde bude provedeno celkové hodnocení závodu. Toto hodnocení podepíše velitel družstva a rozhodčí.

1971

20. června 1971: Tuto soutěž můžeme brát jako nultý ročník, jenž byl pojmenován: O ZLATOU PROUDNICI Hlavním iniciátorem soutěže je Václav Macík. Pro nejlepší jsou připraveny poháry.Nástup družstev je na Nám. 9. května (dnes Masarykovo nám.) před budovou Místního národního výboru. Zahájení soutěže v 9. hodin. Start na nábřeží u řeky na ulici Farní, uprostřed ulice lávka 4 metry dlouhá, na náměstí od rozdělovače tři proudy k parku před kostelem. Levý proud překonává okno a sestřikuje terče, střední proud sestřikuje terče, pravý proud zdolává železniční koleje a sestřikuje terče. Družstva jsou hodnocena podle času a ztrátových bodů.Družstvo je složeno z devíti členů soutěžního družstva, které cvičí v letech 1965 až 1975:

Muži A: František Řezáč, Stanislav Řezáč, Jiří Řezáč, Miloslav Macík, Vítězslav Střecha, Josef Badin, František Macík, Jan Matuška, Václav Vaňátko, Rudolf Knotek, Václav Macík ml. Trenérem mužstva je Václav Macík

1972

21. března 1972 byl název soutěže změněn na stávající :

O PUTOVNÍ PROUDNICI

25. června 1972 - 1. ročník Soutěž byla uspořádána v rámci 1. kola Celostátní soutěže požárních družstev (CSPD). Soutěž probíhá na Nám. 9. května. Start před domem č.o.13,č.p.136 (Knittlovi), stroj na chodníku, lávka, od rozdělovače tři proudy, postup stejný jako roku 1971. Při nástupu je podáváno hlášení předsedovi Místního národního výboru Bohuslavu Procházkovi. Začátek v 9. hod. Provoz na silnici řídí členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.Výsledné číslo je součtem dosaženého času a trestných bodů za nesplněné úkoly. Pro první tři družstva je připravena novinka – malé proudničky. Pro vítěze soutěže mužů je zhotovena proudnice na podstavci na kterém je mosazný štítek se jménem sboru.

Muži A: Stanislav Řezáč, František Macík, Václav Vaňátko, František Řezáč, Pavel Svoboda, Jan Matuška, Miloslav Macík, Vítězslav Střecha, Jiří Řezáč

1973

24.června 1973 – 2. ročník - Místo, čas, nástup a průběh soutěže stejný jako minulý rok. Pro členy družebního sboru ze Zohoru jsou připraveny obědy v Dělnickém domě (dnes Hotel „Vínum Coeli“).

1974

30.června – 3. ročník - Místo, čas, nástup a průběh soutěže stejný jako minulý rok. O provozování občerstvení bylo nutno žádat komisi obchodu Okresního národního výboru. Ceny: Pivo 2,- Kčs, 1 litr vína 25,- Kčs, Káva 2,60 Kčs, Cigára 5,- Kčs.Družstvu mužů B se nepodařilo nastartovat motor.

Muži A: Stanislav Řezáč (velitel), František Macík, Václav Macík ml, Jan Matuška, Václav Vaňátko, Vladimír Halva, Jaroslav Matuška, Vítězslav Střecha, Lubomír Dokoupil.

1975

29.června 1975 – 4. ročník - Soutěž již není počítána jako 1. kolo CSPD. Pravidla jsou stejná jako minulé roky. Nástup družstev před budovou Místního národního výboru, položení věnce u památníku sovětským sovětským vojákům na Náměstí Míru. Okresní výbor Svazu požární ochrany uložil pořadateli podmínku aby rozhodčí soutěže byli odděleni od veřejnosti a soutěžících z důvodu případného ovlivnění. Ve firmě ČSAD Rosice byla zapůjčena autobusová vlečka v níž sídlí rozhodčí. V restauraci Dělnický dům zajištěny obědy pro třináct jednotek = 167 lidí.

Muži A: Stanislav Řezáč (velitel), František Macík, Václav Macík ml, Jan Matuška, Václav Vaňátko, Karel Brada, Jaroslav Matuška, Vítězslav Střecha, Lubomír Dokoupil.

Muži B:Václav Macík ml., Svatopluk Starý, Bohumil Horký, Jan Svoboda, Karel Štrobl, Jaroslav Matuška, Jiří Řezáč ,Pavel Svoboda, Vladimír Halva, František Staňa

Ženy:Zdena Wossalová,VlastaHalvová,Anežka Štroblová,Věra Řezáčová,Jaroslava Macíková,Božena Střechová,Drahomíra Řezáčová, Emilie Moudrá,Ludmila Povolná,Světluše Hodovská,Věra Dokoupilová

1976

27. června 1976 - 5.ročník - Pravidla i průběh soutěže stejné jako minulé roky. Pro rozhodčí opět zajištěna autobusová vlečka.

1977

26.června 1977 - 6.ročník - Pravidla i průběh soutěže stejné jako minulé roky. Pro rozhodčí opět zajištěna autobusová vlečka. Muži A:Jan Matuška,Vítězslav Střecha, Karel Brada,Vladimír Halva ml, Jindřich Halva, + ? Ženy:Anežka Štroblová, Božena Střechová,Vlasta Halvová,Věra Řezáčová, Lenka Moudrá, Věra Řezáčová ml, Darja Moudrá, Dana Štroblová, Emilie Moudrá

1978

25.června 1978 – 7.ročník - Pravidla i průběh soutěže stejné jako minulé roky. Pro rozhodčí opět zajištěna autobusová vlečka.

1979

24.června 1979 – 8.ročník -Průběh soutěže stejný jako roky minulé. Jediná změna se týká ztrátových bodů, jejichž počet se snížil zhruba o polovinu.

1980

6.července 1980 – 9.ročník - Soutěž spojena s programem oslav 60. let založení Českého hasičského sboru. Její průběh totožný s léty minulými.Přihlášku podalo nejvíce družstev v historii – celkem 29

1981

28. června 1981 – 10. ročník - Rozhodčí již nepoužívají autobusovou vlečku. Další novinkou je nutnost pojištění. Soutěž je pojištěna u České státní pojišťovny na úrazové pojištění pro soutěžící osoby. Pojistné činí 150,- Kč.

Muži A:František Řezáč, Vítězslav Střecha, Zdeněk Matuška, Jaroslav Matuška, Miroslav Krejčíř, Jaroslav Winkler, František Nemeškal, Jindřich Halva, Jan Brabec

Ženy: Vlasta Halvová, Anežka Štroblová, Dana Krejčířová, Darja Moudrá, Emilie Moudrá, Lenka Nemeškalová, Božena Střechová, Drahomíra Řezáčová, Věra Řezáčová ml

1982

27.června 1982 – 11. ročník

1983

26. června 1983 – 12. ročník - Start v tomto ročníku je přesunut před č.p.63 – Dělnický dům ( dnes Hotel Vínum Coeli ), terče z barelů se nachází před budovou místního národního výboru.Na začátku soutěže byla provedena ukázka požárního útoku žáků. Občerstvení pro vlastní členy, rozhodčí a hosty ze Zohoru obnáší: 83 svačin, 8 káv, 97 piv, 25 obědů, víno, obložené talíře.

Muži A: Jiří Sigmund, Pavel Čech, František Řezáč ml., Stanislav Řezáč ml., František Nemeškal, Jan Brabec, Ondřej Kočí, Rudolf Knotek ml.,Radek Schoř.

Ženy: Renata Šimberová, Miluše Kosková, Lenka Navrátilová, Libuše Horká, Eva Macíková, Darja Moudrá, Jana Stodůlková, Ivana Vencálková, Zuzana Knittlová, Lenka Nemeškalová.

1984

13. ročník - Část náměstí kolem tzv. Haasova domu č.p.132 zatarasila ohrada. Bude zde stát nová budova domácích potřeb. Až do roku 1989 je soutěž přesunuta na fotbalové hřiště pod zámkem.

Muži A:František Řezáč ml.,František Nemeškal, Jindřich Halva, Vlastimil Knotek, Pavel Čech, Radek Schoř, Jan Brabec, Rudolf Knotek ml., Radek Probošt.

Ženy: Vladimíra Zahrádková, Dagmar Heřmanová, Renata Šimberová, Jana Stodůlková, Zuzana Knittlová, Eva Ryšavá, Eva Macíková, Šárka Wossalová, Eva Procházková, Miluše Kosková.

1985

6. července 1985 – 14. ročník - Začátek soutěže v 9. hodin. Propagační plakát maluje Vojtěch Kočí, jenž se této práci věnoval až do svého skonu roku 1996. Kreslil i plakáty na zábavy.

Muži A: Jan Brabec, Ondřej Kočí, Pavel Čech, Zdeněk Matuška, Milan Matuška, Radek Schoř.

Ženy: Jana Schořová, Romana Chrástová, Dana Machačová, Miroslava Mtušková, Eva Ryšavá, Renata Šemberová, Eva Macíková, Zuzana Knittlová, Dagmar Heřmanová.

1986

5. července 1986 – 15. ročník - Z ročníků 1986 až 1988 se nedochoval seznam účastníků, známe pouze vítěze.

Muži A: 1. místo Dolní Kounice

Ženy: 1. místo Dolní Kounice

1987

20. června 1987 – 16. ročník

Muži: 1. místo Hostěnice

2. místo Dolní Kounice

Ženy: 1. místo Dolní Kounice

1988

28. června 1988 – 17. ročník - K soutěži se přihlásilo 21. družstev mužů a 6. družstev žen. Ženy Dolních Kounic nesoutěžily.

Muži: 1. místo Dolní Kounice

1989

24. června 1989 – 18. ročník - Přestože nová prodejna domácích potřeb byla otevřena již 25. listopadu loňského roku, probíhala soutěž na fotbalovém hřišti, tentokrát již naposledy. Dle pravidel požárního sportu chybí na dráze až do roku 1992 okno, jedná se tedy o hladký útok na dvě nebo tři hadice B. S body se už nepočítá, umístění určuje pouze výsledný čas. Čas se měří s přesností na setiny, protože výkonnost družstev se srovnávala a přibýval jejich počet se stejným časem.

Muži A: Jan Brabec, Karel Novotný, Jaroslav Macík, Antonín Roupec, Michal Šťastný, Ondřej Kočí, Stanislav Řezáč ml

Ženy: Dana Kosková, Larisa Hacarová, Miluše Navrátilová, ?

1990

23. června 1990 – 19. ročník - Od tohoto roku probíhá soutěž na Masarykově náměstí. Start u silnice u parku, útok kolem parku, terče před kostelem. V jejím závěru se konal vzpomínkový akt k 70. výročí založení českého hasičského sboru. Večer se v sále kulturního domu konala oslava společně s družebním sborem ze Zohoru, spojená s 20. výročím spolupráce.

Muži A: Antonín Roupec, Ondřej Kočí, Karel Novotný, Michal Šťastný, Stanislav Řezáč ml., Jaroslav Macík, Jan Brabec.

1991

8. června 1991 – 20. ročník

1992

20. června 1992 – 21. ročník

Muži A: Michal Šťastný, Ondřej Kočí, Karel Novotný, Milan Matuška, Jan Brabec, ?

Muži B: Jiří Šimbera, Martin Šťastný, Patrik Střecha, Jaroslav Macík, Bruno Němec, ?

1993

Průběh soutěže platný od roku 1993:

Příjezd družstev do 13.00 hod

Zahájení 13.30 hod

Konání na Nám. T. G. Masaryka kolem parku ( s výjimkou roku 1996 a 1998 ).

26. června1993 – 22. ročník - Soutěží se v požárním útoku dle pravidel požárního sportu, s výjimkou na dopravním vedení 2 ks hadice B. Stroj bez úprav – dle ČSN ( o pár let později je tento požadavek bezvýznamný, protože většina výkonnějších družstev používá stroje s úpravami), na základně nastartovaný, hadice C – průměr 52 mm, hadice B – průměr 75 mm. Soutěží sedmičlenná družstva. 30 metrů od základny je umístěno okno, které musí do ukončení požárního útoku překonat 5 členů soutěžního družstva i s potřebným nářadím. Skok plavmo je zakázán. Ženy provedou požární útok bez okna. Startuje se výstřelem ze startovní pistole. Sražením posledního terče proudem vody je ukončen požární útok a zastaven elektročas. Náhradní měření provádí časoměřiči stopkami.

Muži A: Ondřej Kočí, Patrik Střecha, Jan Brabec, Karel Novotný, Jiří Šimbera, Jaroslav Macík, Aleš Veselý .

1994

25. června 1994 – 23. ročník

Muži A: Patrik Střecha, Milan Matuška, Jaroslav Macík, Jiří Šimbera, Ondřej Kočí, Jan Brabec, Karel Novotný.

1995

17. června 1995 – 24. ročník

1996

22. června 1996 – 25. ročník

Po celý den skrápěl Masarykovo náměstí vytrvalý déšť. Další komplikací bylo nutné přemístění trasy útoku z původního místa u parku na ulici Hlavní. Z důvodu budování plynofikace byla překopána silnice v horní části Hlavní ulice a projíždějící vozy využívaly ulic Růžová, Tovární a kolem parku.Start byl před budovou úřadu, útok do mírného kopce Hlavní ulice, terče vedle kostela. Přes obtíže byla soutěž zvládnuta bez komplikací.

Muži A: Ondřej Kočí, Zbyněk Povolný, Milan Matuška, Jiří Šimbera, Antonín Dvořák, Aleš Veselý, Jan Brabec.

Muži B:Robin Kratochvíl, Daniel Kratochvíl, Tomáš Kratochvíl, Lubomír Lampír, Milan Dostál, David Hrbáček, David Pavlíkovský.

1997

21.června 1997 – 26. ročník - Kresby plakátů jako poutače na soutěž se po skonu Vojtěcha Kočího ujal Tomáš Zbořil. V roce 2004 zhotovila reklamní firma z Ivančic reklamní poutač, z jedné strany na soutěž a z druhé strany na pouťovou zábavu. Mazatelnou fixou se pouze dopisuje aktuální datum. Věší se stále na zídku před potravinami CENTRUM. Cena 2000,- Kč. Množství soutěží v okrese zapříčinilo velký úbytek počtu družstev. V předchozích letech zajišťovali časomíru tři časoměřiči se stopkami. Útok byl ukončen po sražení terčů. Letos vypomohli hasiči z Tikovic kteří zajistili vůz s digitální časomírou a rozhlasem.

Mezi Kounickými a Tikovickými hasiči panovalo již od konce osmdesátých let velké přátelství. Nejznámějšími osobami tvořícími tehdy i soutěžní družstvo jsou Rudolf a Vlastimil Knotkovi, Ludvík Franta alias „Ludva“, Jiří Hoffman, Zdeněk Šmíd alias „Plecháč“, Martin Kozel alias „ Josi“, Tomáš Kozel, Libor Slavík alias „Ťuhýk“, Stanislav Luzert.

Muži A: Jan Brabec, Jiří Šimbera, Aleš Veselý, Jaroslav Macík, Milan Matuška, Martin Šťastný, Zbyněk Povolný.

Muži B: David Pavlíkovský, Tomáš Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Daniel Kratochvíl, Lubomír Lampír ml., Marek Svoboda, Milan Dostál.

Muži C: Pavel Čech, Michal Šťastný, Vlastimil knotek, Rudolf Knotek, Zbyněk Povolný, Ludvík Franta, Stanislav Řezáč ml.

1998

27. června 1998 – 27. ročník - Rekonstrukce Hlavní ulice se chýlila ke konci, zbývalo položit asfaltový koberec. Trasa objížďky vedla ulicemi Růžová, Tovární a Masarykovým náměstím kolem parku. Start soutěže byl proto před č.o.5a, č.p.372 – budova Telecomu, cíl před budovou městského úřadu.Večer následovala zábava před budovou zbrojnice. Byla brána jako náhrada za neuskutečněnou pouťovou zábavu. Počasí konečně přálo a skupinu T. O. Jeseter z Brna si přišlo poslechnout 150 lidí.

Muži A: Jan Brabec, Jiří Šimbera, Aleš Veselý, Jaroslav Macík, Milan Matuška, Martin Šťastný, Zbyněk Povolný.

Muži B: David Hrbáček, David Pavlíkovský, Tomáš Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Daniel Kratochvíl, Marek Svoboda, Michal Talafant.

1999

25. září 1999 – 28. ročník - Nezvyklé datum soutěže bylo způsobeno přestavbou soutěžní motorové stříkačky.Původní stroj PS – 12 již pomalu dosluhuje, zároveň se zvyšují nároky na výkon strojů a s tím spojené jejich úpravy. Stále více soutěžních družstev vkládá do úprav strojů velké peníze a ruku v ruce s poctivým tréninkem se prosazují na čelních místech v soutěžích v požárním sportu. Dolnokouničtí hasiči byli z minulých let zvyklí obsazovat nejvyšší příčky a k tomu jim má dopomoci i lepší technika.Jiří Šimbera si vzal inovaci stroje na svá bedra a za pomoci dalších od začátku roku pracuje na přestavbě současné PS – 12. Byl použit nový motor o obsahu 1 500 cm3. První zkoušky však ukázaly, že se rekonstrukce neubírá správným směrem. Po konzultaci s automechanikem Tiborem Pačinem by bylo nutno vložit do úprav dalších částí stroje kolem 20 000,- Kč. Kde je však vzít?Tehdy první radní František Klimeš již před vstupem do politiky sliboval v předvolebních prohlášeních peníze na novou cisternu. To se nestalo. Hasiči se na něj tedy obrátili s dotazem, zda – li by nesponzoroval soutěžní družstvo. Souhlasil, ale svůj slib splnil až 25. května předáním částky 15 000,- Kč. Hned ten den odvezli Jan Brabec a Jiří Šimbera motor mechanikovi do obce Čechtín, který se úpravami soutěžních strojů zabývá. Standardní termín soutěže již nebylo možné stihnout, byla proto posunuta až na září.Přesto byl stroj přivezen až den před soutěží.Pro soutěžní družstvo byly zakoupeny nové dresy.Samotná soutěž proběhla velice dobře za příznivého počasí. Stroj fungoval jak má, selhal lidský faktor. Družstvu A zhatila naděje na dobrý výsledek málo dotažená savice na stroji, družstvu B praskla hadice B za oknem.Přátelé z družebního Zohoru byli pozváni na večeři do restaurace „U Gottwaldů“. Večeře byla majiteli poskytnuta zdarma. Časomíru zajistil Ladislav Švéda s manželkou, t. č. starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 2007 jej vystřídal ve funkci ing. Karel Richter. Ladislav Švéda se věnuje soutěžím. Soutěže v Dolních Kounicích byly vždy počítány mezi nevýdělečné akce, neboť náklady vždy převyšovaly příjem. Od přelomu století se situace mění a i „proudnice“ začíná vydělávat.

Muži A: Vítězslav Střecha, Aleš Veselý, Jan Brabec, Jiří Šimbera, Jaroslav Macík, Milan Matuška, Milan Staňa.

Muži B: Michal Talafant, Tomáš Kratochvíl, Daniel Kratochvíl, David Hrbáček, Marek Svoboda, Jiří Šimbera ml., David Pavlíkovský.

2000

24. června 2000 - 29. ročník - Měsíc před soutěží vypověděla službu motorová stříkačka. Byla odvezena mechanikovi do Čechtína který zjistil, že příčinou poruchy byl šroubek upevňující držák vzduchového filtru. Ten vlétl do válce a rozbil dvě svíčky.V rámci soutěže se uskutečnily i oslavy 80. výročí založení Českého hasičského sboru. Je to naposled co byl při oslavách zmiňován pouze český sbor. Rozhodnutím členské schůze v prosinci 2005 se od příště bude oslavovat výročí založení hasičského sboru v Dolních Kounicích roku 1876.Na přípravách oslav se pracovalo již od jarních měsíců. Týden před akcí bylo zapojeno do práce každý den kolem třiceti členů.Velký sál hasičské zbrojnice byl upraven ve výstavní síň. Zájemci, kteří přicházeli po celou sobotu mohli shlédnout vybrané fotografie, dobové dokumenty, kroniky, přilby, vlajky, hadice, berlovou stříkačku, poháry, ceny, uniformy, motorovou stříkačku PS – 8 a další materiály. Výstavu navštívilo více než 300 lidí. Po ukončení soutěže proběhly ukázky hašení požáru v dobách minulých ( SDH Nové Bránice, SDH Neslovice ), ukázka hašení a vyprošťování z vraku vozu ( HZS Rosice ), lezecká technika ( HZS Ivančice ).V úvodu samotné soutěže přivítali hosty starosta sboru Stanislav Řezáč, starosta města Karel Zalaba, místostarosta města Josef Procházka, tajemník města Přemysl Kos a starostka obce Zohor Lubica Havranová. Počasí, dopoledne nestálé, se po obědě podstatně vylepšilo.Družstvo B Dolních Kounic provedlo bezchybný útok s rekordním časem trati a již se chladilo vítězné šampaňské, když přišla nečekaná mrazivá sprcha. Družstvo Tikovic překonalo naše borce novým rekordem trati.

Muži A:Jan Brabec, Jiří Šimbera, Jaroslav Macík, Milan Staňa, Zbyněk Povolný, Milan Matuška, Patrik Střecha.

Muži B:Marek Svoboda, Aleš Veselý, David Hrbáček, David Pavlíkovský, Robin Kratochvíl, David Schoř, Jiří Šimbera ml.

2001

23. června - 30. ročník - Vysoká návštěvnost místních obyvatel a soutěžících, díky níž se v občerstvení prodalo vše co bylo přichystáno na pouťovou zábavu. Ta se v řádném termínu neuskutečnila pro nepříznivé počasí.

Muži A:David Hrbáček, Daniel Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Michal Talafant, David Schoř, Marek Svoboda, Jiří Šimbera ml.

Muži B:Jan Brabec, Jiří Šimbera, Michal Šťastný, Zbyněk Povolný, Milan Staňa, Jaroslav Macík, Milan Matuška.

2002

22. června - 31. ročník - Počasí soutěži přálo, bylo jasno + 28 °C což přilákalo množství diváků. Prodeji občerstvení se opět velmi dařilo. Pro 15 hostů ze Zohoru byla připravena večeře „U Gottwaldů“ v ceně 1 200,- Kč.Stejně jako před dvěma lety pokořilo domácí družstvo A rekord trati a na poslední chvíli jim vítězství přebraly Jezeřany.

Muži A:Jiří Šimbera, David Hrbáček, Milan Staňa, Marek Svoboda, Michal Talafant, David Pavlíkovský, Robin Kratochvíl.

Muži B:Radek Schoř, Kamil Osička, Jan Holý, Petr Hlavoň, Vilém Prokeš, Jan Matuška, Miroslav Šimbera.

Muži C:Zbyněk Povolný, Jaroslav Macík, Michal Šťastný, Robin Kratochvíl, Aleš Veselý, Stanislav Řezáč ml, Bruno Němec.

2003

17. května – SOUTĚŽ I. KOLO - Soutěže I. kola se běžně konají v Ivančicích. Pro nedostatek vhodných prostor požádali naše hasiče o její pořádání. Kounická cisterna v té době již nebyla funkční, proto vodu doplňovala cisterna z Nových Bránic.

Muži A:Jiří Šimbera, Michal Talafant, Robin Kratochvíl, Daniel Kratochvíl, Radek Schoř, David Hrbáček, David Pavlíkovský.

Muži B:Kamil Osička, Martin Osička, Radek Schoř, Jan Holý, Miroslav Šimbera, Roman Burian, Jan Matuška.

28. června - 32. ročník – SOUTĚŽ „O PUTOVNÍ PROUDNICI“ - Žádné z našich družstev nebylo ušetřeno potíží. A – zdržení v okně, B – rozpojená pravá proudnice, C – diskvalifikace pro porušení pravidel, neboť pátý člen proskočil oknem až po sestříknutí terčů

Muži A:David Hrbáček, Jiří Šimbera, Daniel Kratochvíl, Michal Talafant, David Pavlíkovský, Jiří Šimbera ml.

Muži B:Roman Burian, Miroslav Šimbera, Jan Matuška, Kamil Osička, Martin Osička, Jan Holý, Radek Schoř

Muži B:Zdeněk Matuška, Stanislav Řezáč ml., Aleš Veselý, Vlastimil Knotek, Pavel Čech, Michal Šťastný, David Schoř

2004

26. června - 33. ročník - Muži A:Jiří Šimbera, David Pavlíkovský, David Hrbáček, Robin Kratochvíl, Daniel Kratochvíl, Michal Talafant, Jan Matuška

Muži B:Kamil Osička, Martin Osička, Roman Burian, Jan Holý, Petr Hlavoň, Miroslav Šimbera, Radek Schoř

2005

25. června - 34. ročník - Po vcelku slušně obsazených ročnících se letos přihlásil výrazně menší počet startujících a tento trend pokračuje i v dalších letech. Vysvětlení lze hledat v množství soutěží v okolí a nedostatečné propagaci.Během soutěže došlo několikrát k ohrožení zdraví soutěžících a diváků, což zvedlo diskuzi o bezpečnostním zajištění soutěže v dalších letech. Anna Knotková – matka Vlastimila a Rudolfa Knotkových utrpěla odřeninu lokte poté, co jí hadice podrazila nohy. Zbyňku Povolnému rozdělovač způsobil bouli na hlavě. Jedna ze soutěžících žen si poranila ruku, dále byla nahlášena dvě menší poranění.Všechna tři naše družstva postihla neuvěřitelná smůla. A – ulomený zub spojky hadice C u rozdělovače + prasklá hadice B, B – do kruhu zapojená hadice C u levého proudu, C – utržená hadice B od rozdělovače.

Muži A:Jiří Šimbera, David Hrbáček, Daniel Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Milan Staňa, David Pavlíkovský, Michal Talafant.

Muži B:Kamil Osička, Martin Osička, Roman Burian, Radek Schoř, Jan Matuška, Martin Pavlík, Petr Hlavoň.

Muži C:Jan Brabec, Milan Matuška, Zbyněk Povolný, David Schoř, Jaroslav Macík, Michal Šťastný.

2006

13. května – SOUTĚŽ I. KOLO - Náš sbor byl opět požádán hasiči z Ivančic - Němčic o uspořádání soutěže I. kola. Uspořádáno dvoukolově.

24. června - 35. ročník – SOUTĚŽ „O PUTOVNÍ PROUDNICI“ - Díky dobré přípravě a technice která vydržela se podařil i výborný výsledek. Návštěvnost byla opět velká. Vytočeno šest sudů 10° piva Starobrno, 120 litrů Kofoly, 25 kg douzované cigáry.

Muži A:Jiří Šimbera, Daniel Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Michal Talafant, David Pavlíkovský, Milan Staňa, Petr Hlavoň.

Muži B:Kamil Osička, Martin Osička, Jan Holý, Jan Matuška, David Schoř, Radek Schoř, Roman Burian.

2007

30. června - 36. ročník - Časomíru opět zajišťovali manželé Švédovi. Návštěvnost diváků se pohybovala v mezích normy, pouze družstev přijelo povážlivě málo. Některá jela pravděpodobně na jinou soutěž, část si stěžovala na nedodané pozvánky.Bylo prodáno 5 sudů piva Gambrinus, 90 litrů Kofoly, 23 kg douzované cigáry. Hasiči ze Zohoru se dostavili, ale hned po večeři museli zpět. Přímo tento den totiž pořádají noční soutěž, které se naši hasiči bohužel nemohou zúčastnit. Večeře byla dohodnuta v nově opraveném Hotelu Vínum Coeli.Velmi sporný moment nastal po skončení útoku žen z Kounic. Vynikající čas 23 sekund zajišťoval s přehledem první místo. Došlo však k poškození koše v nádrži a následnému upozornění vedoucího jiného družstva žen. Velitel soutěže ženy diskvalifikoval pro porušení pravidel. Názory na diskvalifikaci rozdělily členstvo na dva tábory.

Muži A:Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Daniel Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Petr Hlavoň, David Pavlíkovský, Michal Talafant.

Muži B:Kamil Osička, Martin Osička, Jan Matuška, David Schoř, Radek Schoř, Roman Burian.

Ženy:Nikola Střechová, Veronika Zbořilová, Klára Zbořilová, Vlasta Móčová, Ivana Hlavoňová, Michaela Hrbáčková, Veronika Němcová.

2008

29.června - 37 ročník - Tento ročník měl některá svá specifika. Předně je nutno se zmínit o novém tvaru PUTOVNÍ PROUDNICE, kde starý tvar neposkytoval dostatek místa na zaznamenání vítězů. Nový tvar je z hlediska váhy těžší než jeho předchůdce,zato ale robustnější a jak už bylo zmiňováno,i větší.

Menší změna nastala v pravidlech soutěže,kde prvních pět družstev mužů postupovala do malého finále o sud piva.

Další příjemnou změnou o proti předcházejícím ročníkům byla hojná účast, především žen, kterých se zůčastnilo 9 družstev, stejně tak i družstev mužů. Náš sbor měl zastoupení celkem 4krát a to: družstvo žen, družstvo mužů A & B,a družstvo veteránů.Nutno podotknout, že i přes věkový průměr, blížící se ke 40 létům a značnému fyzickému opotřebování některých členů, předvedlo tohle družstvo vynikající a některými členy sboru neočekávané výsledky.

Soutěž probíhala bez větších komplikací, za zmínku jen snad stojí stále se trhající hadice C domácího družstva a tím i „zpestření” pro diváky. Na štěstí nikdo nepřišel k vážnější újmě na zdraví. K výsledkům soutěže jen něco málo slov. V hlavní soutěži se v kategorii mužů na prvním místě umístilo družstvo Dolní Kounice A, v kategorii žen družstvo z Miroslavy a v malém finále si sud piva odvezli muži z Kuřimi.

Celkové výsledky a složení družstev Dolních Kounic:

Muži A: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Daniel Kratochvíl, Robin Kratochvíl, Petr Hlavoň, David Pavlíkovský, Michal Talafant.

MužiB:Kamil Osička,Martin Osička,Michal Šťastný ml.,Ondřej Doskočil,Radek Schoř,Jan Matuška,Roman Burian.

Muži V: Jan Brabec,Vlastimil Knotek,Rudolf Knotek,Bruno Němec,Milan Matuška,Jaroslav Macík,Patrik Střecha.

Ženy:Veronika Zbořilová, Klára Zbořilová, Ivana Hlavoňová,Petra Němcová,Lenka Pirožková,Lucie Schneidrová,Kateřina Schneidrová.

Muži

Pořadí a čas hlavní soutěž

Dolní Kounice A

1

20,23

Kuřim

2

20,48

Dolní Kounice B

3

20,97

Dolní Kounice V

4

24,62

Ketkovice

5

34,75

Jezeřany-Maršovice

6

34,91

Zohor

7

42,72

Hlína B

8

45,93

Hlína A

9

Nedokončeno

 

Ženy

Pořadí a čas hlavní soutěž

Miroslav

1

19,29

Ivanovice na Hané

2

20,39

Jezeřany-Maršovice

3

26,47

Ketkovice

4

27,54

Hlína

5

30,97

Dolní Kounice

6

31,00

Silůvky

7

34,62

Kuřim

8

35,45

Čučice

9

114,40

 

Muži

Pořadí a čas finále o sud piva

Kuřim

1

21,90

Dolní Kounice B

2

23,40

Dolní Kounice V

3

24,16

Dolní Kounice A

4

Nedokončeno

Ketkovice

5

Nedokončeno

2009

27. června - 38. Ročník

Hlavním rozhodčím byl Josef Benda, velitel stanice HZS Ivančice, časomíru zajistil Ladislav Švéda. Jako loni postupovalo pět nejlepších do finále o sud piva, novinkou bylo započítání časů mužů i žen. Pro první tři družstva byly připraveny láhve šampaňského od Marka Chromka – Autoškola. V úvodu se představila dvě družstva našich dětí. Celkem soutěžilo 8 družstev mužů a 9 žen.

Muži – Jiří Šimbera, Patrik Střecha, David Pavlíkovský, Michal Talafant, Daniel a Robin Kratochvílovi, Roman Burian

1. místo: Dolní Kounice

2. místo: Nové Bránice

3. místo: Ketkovice

Ženy – Veronika a Klára Zbořilovy, Nikola Střechová, Lucie Schneidrová, Ivana Hlavoňová, Lenka Pirožková, Michaela Hrbáčková

1. místo: Dolní Kounice

2. místo: Silůvky

3. místo: Mělčany

Ve finále zvítězily ženy Dolní Kounice

2010

26. června - 39. Ročník

Hlavním rozhodčím byl Tomáš Zbořil, velitel soutěže David Pavlíkovský, časomíru zajistil Ladislav Švéda. Tři nejlepší družstva mužů postupovala do finále o sud piva, tři nejlepší družstva žen postupovala do finále o karton vodky Jelzin. Také ke každému poháru byla věnována láhev vodky Jelzin. Novinkou je putovní pohár pro ženy.

V úvodu se představila dvě družstva našich dětí.

Muži A – Jiří Šimbera, Jan Holý, Kamil Osička, Milan Staňa, Michal Talafant, Daniel Kratochvíl, Roman Burian

Muži B - Patrik Střecha, David Pavlíkovský, Martin a Kamil Osičkovi, Jan Matuška, Radek Schoř, Petr Hlavoň

Muži C – Aleš Veselý + členové družstva ze Zohoru

Výsledky muži

1. místo: Dolní Kounice A - rekord trati 19, 05

2. místo: Dolní Kounice B

3. místo: Nové Bránice

Výsledky muži II. kolo

1. místo: Dolní Kounice B

Výsledky ženy

1. místo: Nové Bránice

2. místo: Silůvky

3. místo: Miroslav

Výsledky ženy II. kolo

1. místo: Miroslav

2011

25. června - 40. ročník - Premiéru měla domácí soutěž v roce 1971, tehdy ještě pod názvem „O zlatou proudnici“. O rok později byla přejmenována a do dnešních dnů se koná pravidelně pod současným názvem „O putovní proudnici“. Putovní proto, že vítěz přebírá trofej do dalšího ročníku. Soutěž se konala nejčastěji na Masarykově náměstí (1972 – 1983, 1990 – 1995, 1997 - 2010), na fotbalovém hřišti pod zámkem (1984 - 1989) a na ulici Hlavní (1996). Také pravidla se čas od času měnila.

Na tradičním místě – Masarykově náměstí již není možné soutěže pořádat. Letošní, jubilejní ročník, se opět po letech přesunul k fotbalovému hřišti pod zámkem. Důvodů bylo hned několik:

- stále se zvyšující počet parkujících vozů na náměstí

- bezpečnost diváků

- dlažební kostky ničí soutěžícím nářadí

- odstranění překážky (okna) a prodloužení dráhy o dvacet metrů

Patrik Střecha a Jiří Šimbera dohodli s majiteli prostor horního hřiště. Změna se osvědčila. Divákům a soutěžícím přinesla větší pohodlí a bezpečnost. Ve finálovém druhém kole se bojovalo o sud piva.

Tohoto roku oslavila čtyřicetileté trvání také družba mezi Dolními Kounicemi a Zohorem. Dostavilo se 25 slovenských přátel. Při slavnostním nástupu si obě organizace předaly věcné dary a na zdar další spolupráce připily tradičním šampaňským. Oběd měli zajištěný v kabinách fotbalistů, večeři u Kamila Osičky ve sklepě za školou. Poté většina odjela. Zůstalo pět mladších členů, kteří přespali v budově zbrojnice. Po snídani absolvovali prohlídku pamětihodností města a poté se rozloučili.

VÝSLEDKY

 

Muži

 

Čas

1. Mělčany

20.22

2. Svatoslav

23,33

3. Nové Bránice

24,54

4. Jezeřany – Maršovice

24,58

5. Dolní Kounice

28,03

6. Zohor

33.57

 

Muži II. kolo

 

1. Jezeřany – Maršovice

17,67

2. Dolní Kounice

17,94

3. Nové Bránice

18,42

4. Svatoslav

19,23

5. Mělčany

22,23

6. Zohor

30,24

 

Ženy

 

1. Mělčany

21,02

2. Silůvky

22,19

3. Miroslav

24,43

4. Nové Bránice

28,22

2012

23. června – 41. Ročník - Upravené horní hřiště vedle hlavního pod zámkem letos přivítalo mimo dospělé i mládež. Výsledky soutěže mladých hasičů v odstavci Mládež. Novinkou byla časomíra s fotoelektrickou buňkou, kterou zajistil Petr Capík ze Silůvek. Ve finálovém druhém kole se bojovalo o sud piva. Zvítězilo družstvo Nesvačilky. Zpestřením byla soutěž o nejrychlejší koš, kde získal vítězství dvojice z Nesvačilky.

 VÝSLEDKY

Muži

Čas

1. Nesvačilka

18, 98

2. Mělčany

19, 01

3. Dolní Kounice A

19, 15

4. Tvarožná

19, 38

5. Dolní kounice B

20, 19

6. Nové Bránice

21, 71

7. Loděnice

23, 48

8. Zohor

34, 19

9. Ketkovice

53, 53

Ženy

 

1. Silůvky

22, 71

2. Moravské Bránice

30, 62

3. Hrušovany u Brna

43, 52

4. Zohor

nedokončeno

 

  

 

2013

22. června – 42. Ročník – Soutěž probíhala opět na upraveném horním hřišti vedle fotbalového pod zámkem. Ve finálovém druhém kole se bojovalo o sud piva. Zvítězilo družstvo Nových Bránic. Proběhla také soutěž o nejrychlejší koš, kterou ovládli muži z Kuřimi. V úvodu provedla ukázku tři družstva žáků. Významným počinem bylo použití vlastní časomíry, kterou zhotovili Jiří Šimbera, Patrik Střecha a Jan Matuška ml.

 

VÝSLEDKY

 

Muži

 

Čas

1. Nesvačilka

18, 34

2. Dolní Kounice

19, 52

3. Kuřim

19, 81

4. Mělčany

20, 24

5. Nové Bránice

20, 39

6. Zohor

25, 71

7. Hlína mladší

28, 77

8. Hlína starší

31, 43

 

Ženy

 

1. Nesvačilka

22, 39

2. Silůvky

23, 17

3. Mělčany

24, 73

4. Dolní Kounice

28, 90

5. Zohor

28, 91

6. Hrušovany u Brna

33, 05

 

2014

21. června – 43. Ročník – Soutěž probíhala opět na horním hřišti vedle fotbalového pod zámkem. Zohorští hasiči bohužel letos nepřijeli, neboť právě v tento den také pořádali soutěž. V úvodu provedla ukázku požárního útoku mladší a starší žáci. Pro menší účast družstev se finálovém druhém kole utkali o sud piva všichni muži. Zvítězilo naše domácí družstvo.

 

VÝSLEDKY

 

Muži

 

Čas

1. Dolní Kounice A

 18, 67

2. Jezeřany – Maršovice B

 20,50

3. Dolní Kounice B

 23,60

4. Moutnice

 24,23

5. Hrušovany u Brna

 neklasifikováni

6. Jezeřany – Maršovice A

 neklasifikováni

 

Ženy

 

1. Mělčany

 21,10

2. Silůvky

 23, 11

3. Hrušovany u Brna

 40,46

 

 

2015

20. června – 44. Ročník - Tréninkové hřiště vedle hlavního fotbalového pod zámkem bylo letos připraveno nejen na soutěž dospělých, ale i mládeže. Soutěž mládeže probíhala v dopoledních hodinách. Hlavní soutěž O putovní proudnici byla zahájena ve 14 hodin. Prostor základny byl upraven na opačné straně hřiště, útok družstev byl veden směrem k fotbalovému hřišti. Poprvé bylo využito nové startovací zařízení s vlastní časomírou. Ve finálovém druhém kole se bojovalo o sud piva, vyhráli muži z Mělčan.

Složení družstva mužů: Jiří Šimbera (strojník), Daniel Kratochvíl (koš), Michal Talafant (spoj), Jaroslav Pokorný (hadice B), Patrik Střecha (rozdělovač), Jiří Bártek (levý proud), Vlastimil Knotek (pravý proud). Letošní ročník se našim mužům nevydařil. V prvním kole se nepodařilo spojit hadici C s proudnicí a ve druhém kole trval nástřik do terče příliš dlouho na to, aby se dalo pomýšlet na dobrý čas. Zohorští hasiči přijeli s jedním družstvem mužů, v obou útocích jim bohužel praskly hadice.

 

VÝSLEDKY

Muži

   Čas

1. Mělčany

   20,12

2. Střelice

   23,20

3. Nové Bránice 

   24,88

4. Silůvky

   23,68

5. Dolní Kounice

   neklasifikováni

6. Zohor 

   neklasifikováni

 

Ženy

 

1. Kobylnice

   29,67

2. Mělčany

   42,12


2016

14. května - 45. ročník

Tréninkové hřiště vedle hlavního fotbalového pod zámkem bylo opět letos připraveno nejen na soutěž dospělých, ale i mládeže. Výsledky žáků v kapitole MLÁDEŽ. Nezvyklý brzký termín v květnu byl zvolen ze dvou důvodů: Letošní rok byl požádán SDH Dolní Kounice o uspořádání I. okrskového kola, které se koná vždy v květnu, a červnový termín je určen oslavám založení sboru. Počasí se podobalo loňskému: soutěž mládeže probíhala částečně za deště v dopoledních hodinách a odpoledne se počasí umoudřilo. Útok mužů i žen byl na 2 hadice B. Ve finálovém druhém kole se bojovalo o sud piva, vyhráli muži z Moutnic. Hlavním rozhodčím byl Rudolf Knotek z Miroslavi. Pro vítězné družstvo žen byl již po šesté připraven putovní pohár. Večeře pro přátele ze Zohoru byla připravena v Restauraci Šedý vlk.

Okrskového I. kola se zúčastnily jen Dolní Kounice a Nové Bránice. Zvítězilo domácí družstvo

Složení družstva mužů A: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Jaroslav Pokorný, Michal Talafant, Michal Hemerka, Jiří Bártek (Brno Bohunice), Pavel Vejvoda (Moravské Bránice).

Složení družstva mužů B: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Robin Kratochvíl, Petr Hlavoň, David Hrbáček, Zdeněk Trecha, Rudolf Knotek (Miroslav)


VÝSLEDKY

Muži


Čas

1. Dolní Kounice A 16,23
2. Střelice19,42
3. Moutnice 20,39
4. Nové Bránice 21,98
5. Zohor 23,08
6. Dolní Kounice B 36,79
Ženy
1. Zohor 28,24
2. Kobylnice 38,74
3. Ivančice

57,52


2017

13. května - 46. ročník

Hřiště pro pořádání soutěže se proměnilo v pozoruhodný sportovní areál. Nová vydlážděná základna, zatravněný povrch kolem základny, odbagrovaný prostor pro cisternu a další maličkosti. Dosud nehostinné místo získalo velmi příjemnou atmosféru. Umocnilo ji také skvělé počasí. Útok mužů i žen byl na 2 hadice B. Ve finálovém druhém kole se bojovalo o sud piva, vyhráli muži z Dolních Kounic B.

Okrskové I. kolo muži: zúčastnily se jen Dolní Kounice a Nové Bránice. Ani jedno družstvo nehodlá pokračovat do II. Okresního kola.

Okrskové I. kolo ženy: zvítězily Silůvky, druhé Dolní Kounice, třetí Ivančice

Ze Zohoru přijelo družstvo mužů i žen, dostavil se také starosta Marek Stopko. Po několika letech se výrazně zvýšil počet startujících družstev. Překvapila i vysoká účast dvaceti družstev mládeže. Hasičské a doprovodné vozy rodičů zaplnily celé hřiště. Zpestřením pro děti byl zapůjčený nafukovací skákací hrad. Výsledky žáků v kapitole MLÁDEŽ. Hlavním rozhodčím byl Rudolf Knotek z Miroslavi.

Složení družstva mužů A: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Jaroslav Pokorný, Vlastimil Knotek ml. (Kobylnice), Michal Hemerka, Jiří Bártek (Brno Bohunice), Pavel Vejvoda (Moravské Bránice).

Složení družstva mužů B: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Robin Kratochvíl, Petr Hlavoň, Rudolf Knotek (Miroslav), Michal Talafant, Alfred Krček

Složení družstva žen: Veronika Zbořilová, Klára Zbořilová, Nikola Střechová, Anna Brázdová, Dominika Pokorná, Kristýna Pavlačková


VÝSLEDKY

MUŽI


ČAS

1 Dolní Kounice B 0:17:55
2 Dolní Kounice A 0:17:61
3 Moutnice 0:18:65
4 Bratčice0:19:91
5 Nové Bránice 0:20:04
6 Zohor 0:21:24
7 Hrušovany 0:31:60
ŽENY
1 Moutnice 0:21:27
2 Silůvky 0:22:51
3 Dolní Kounice 0:24:97
4 Zohor 0:28:78
5 Hrušovany 0:29:42
6 Bratčice 0:36:46
7 Ivančice 1:03:63
8 Šlapanice neklasifikovány


2018

8. září  - 47. ročník

 V původním květnovém termínu nebylo možné zabezpečit dostatečný počet členů soutěžních družstev a chyběla také vůle k organizaci tohoto podniku. Po dlouhých diskuzích bylo rozhodnuto uspořádat soutěž v náhradním zářijovém termínu už také proto, aby nebyla přetržena nit dlouholeté tradice domácí soutěže.

Přípravy probíhaly v pátek večer a v sobotu ráno na tréninkovém hřišti fotbalistů pod zámkem. Dopoledne proběhla soutěž mládeže za vysokého počtu přihlížejících rodičů kounických dětí přípravky, mladších a starších žáků. Mladší žáci A skončili na druhém místě, mladší žáci B na třetím, starší žáci třetí místo. Odpoledne byla na řadě vlastní soutěž dospělých. Útok mužů i žen byl na 2 hadice B. První kolo se vyznačovalo neúspěchem domácích družstev. Mužům A praskla hadice, mužům B se nepodařilo nabrat vodu, mužům veteránům způsobilo problémy nepřesné spojení hadic a ženám se nezdařil nástřik pravého terče. Ve finálovém druhém kole bojovalo nejlepších pět družstev o sud piva. Zvítězili muži Mělčan. Ze Zohoru přijeli jen tři zástupci, jejich družstvo se nepodařilo poskládat.

Během dne měly děti k dispozici nafukovací skákací hrad. Široká škála občerstvení zahrnovala cigáru, párek v rohlíku, pivo, limonády, kávu, smažené brambůrky a další. Byly prodány 3 sudy piva Černá hora a 3 sudy limonády. Počet organizátorů byl dostatečný.

Složení družstva mužů A: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Jaroslav Pokorný, Vlastimil Knotek ml. (Kobylnice), Alfred Krček, Jiří Bártek (Brno Bohunice), Pavel Vejvoda (Moravské Bránice).

Složení družstva mužů B: Michal Hemerka, Adam Lampír, Richard Novotný, Dominik Dostál, Michal Staňa, .......

Složení družstva mužů Veteráni: Jiří Šimbera, Patrik Střecha, Daniel Kratochvíl, Michal Talafant, Alfred Krček, Petr Hlavoň. Pavel Vevoda

Složení družstva žen: Veronika Zbořilová, Anna Brázdová, Dominika Pokorná,......


VÝSLEDKY

MUŽI


ČAS (sec)

1 Mělčany 15:69
2 Nové Bránice 18:02
3 Silůvky 20:26
4 Dolní Kounice B 33:28
5 Ptáčov 42:51
6 Dolní Kounice A neklasifikováni

ŽENY

1 Silůvky 20:58
2 Hrušovany 32:12
3 Dolní Kounice neklasifikovány

VETERÁNI

1 Ptáčov 22:14
2 Dolní Kounice neklasifikováni

O SUD PIVA

1 Mělčany 15:91


2019

Protože momentálně nepracuje žádné soutěžní družstvo dospělých a podobná situace je i v mnoha dalších sborech což znamená, že na soutěž by přijelo jen malé množství družstev, bylo výborem rozhodnuto, že se letošní ročník soutěže dospělých neuskuteční. 18. května se konala pouze soutěž mládeže